Ons advies…jouw winst!

Een jaarrekening is zoveel meer dan een wettelijk verplicht document. Ze bezorgt je snel informatie over cash flow, rendement, betalingstermijnen van klanten én leveranciers, solvabiliteit,… Méér nog, vragen als: “hebben we nog armslag om te investeren in extra opslagcapaciteit ?”, “kunnen we bij onze leveranciers nog kortingen contante betaling negociëren?”, “hoe kunnen we de bank overtuigen in ons kredietdossier?” zijn hiermee snel beantwoord.

Onderzoek leert ons dat ondernemers die kort op de bal spelen, sterkere ondernemingsresultaten neerzetten. Zij houden op regelmatige basis hun eigen financiële positie én die van hun concurrenten in het oog. Zo spelen ze sneller in op veranderende marktsituaties, reageren sneller op opportuniteiten uit de markt en zijn beter voorbereid op conjunctuurschommelingen.